Belangrijke controle

Controleer op de door de belastingdienst toegestuurde kennisgevingsbrief met de verschillende toeslagen of uw verzamelinkomen(s) en daarmee samenhangende toeslagen kloppen met uw verzamelloon van vorig jaar. Met ingang van 2016 dien u dit met uw DIGID via het internet te controleren.

Controleer altijd het verzamelinkomen zo als dat op uw laatste aangifte vermeld staat. Het is erg vervelend om een te laag ingeschat of opgegeven verzamelinkomen te hebben en de ontvangen toeslag(en) gedeeltelijk of zelfs helemaal terug te moeten betalen.

Denk er ook aan als u gaat samenwonen, of weer apart gaat wonen, dit weer gevolgen kan hebben voor de verzamelinkomens en dat deze wijzigingen bijna altijd een financieel gevolg hebben als u 1 of meerdere toeslagen ontvangt. Wijzigingen dus altijd meteen doorgeven.

Daarnaast is er vanaf 2012 een wijziging in de kinderopvangtoeslag, deze toeslag wordt in de meeste gevallen lager omdat er in de berekening wordt uitgegaan van het aantal gewerkte uren en minder van het verzamelloon. Mensen met een laag verzamelloon die veel uren werken krijgen meer, mensen met een hoog verzamelloon die weinig uren werken gaan minder kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat niet meer om de opvanguren die uw kind krijgt maar om de door u gewerkte uren en ontvangen loon!

Toeslagen 2017

De toeslagen gaan nog meer veranderen dan in voorgaande jaren. Vraag het mij als als ik bij u in kom vullen. Lees het anders even na op www.toeslagen.nl

Toetsinginkomen

Er is een nieuwe wet waardoor uw loonstrook vanaf januari 2013 gemakkelijker te begrijpen valt. Het is van belang voor u en uw partner om de brief van de belastingdienst mbt uw toeslagen en voorlopige aanslag vanaf 2013 (teruggave) even met elkaar te vergelijken of ze wel hetzelfde zijn.